Jdi na obsah Jdi na menu

OD ZAMYŠLENÍ K VÝZVĚ

 

OD ZAMYŠLENÍ K VÝZVĚ                                   

 

   Národy Moravanů, Slezanů i Čechů nejsou armádou. Jsme lidé svobodní, se svými národními tradicemi, rodovými zvyklostmi, s národní kulturou, vlastním slovanským jazykem.

   Proč takový úvod? Odpověď je jednoduchá. Protože to, jak je z pozice vlády v osobě plukovníka s námi jednáno, připomíná nařízení vojsku. Vlastní názor, rozumí se tím jiný, než oficiální, je zesměšňován a jeho autor je pomalu nařčen z veřejného ohrožení. Je podporováno udávání, nevraživost, zloba. Hlavně nemít svůj názor, nezajímat se a přijímat mainstreamové informace tupě, bez hlubšího posouzení, pochopení. A podléhat strachu.

   Jak se to mohlo stát? Inu potřeba je vrátit se do období počátku dvacátých let minulého století, kdy vzniká kniha Kalergiho plán -  Legální genocida evropských národů pomocí mísení ras.  Následuje plán sionisty Allena Dullese, který přednesl v r. 1945 a týká se cílené manipulace lidí a jejich ovládnutí. A likvidace Ruska, následně dalších slovanských zemí,  se pak týká Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů. Jejich obsahem je vedle pochybné ideologie i manuál, jak toho dosáhnout. (Například nutnost ohlupovat a šálit lidi, podsouvat lži o historii, implantovat cizí, tedy americkou ne/kulturu, umožnit znehodnocení rozumové vyspělosti a národní identity přes dehonestování národní kultury, mateřského jazyka, zesměšňování hodnot, jako je rodina apod. Podpora hudby, která narušuje vnímání a myšlení, deformace školství, umožnění přílivu jedinců odlišné kultury, ovlivňování mládeže…, rozklad ekonomiky. K tomu jsou vypracovány konkrétní postupy, vypsány prostředky. Rovněž časové hledisko je pozoruhodné, konkrétně co se Ruska týká. Obsahuje tři kroky, kdy první zahrnuje perestrojku a vše co s ní bude souviset. Zde si uvědomme dění ve státech Varšavské smlouvy, u nás pak tzv. Sametová revoluce. Druhý krok hovoří o reformách v 90. letech a třetí krok je nazván Završení).

   V souvislosti s tím bych ráda vypsala šest  tzv. priorit (kroků), pomocí kterých se dosahuje kontroly řízení v pořadí zmenšující se moci, ale zvětšující se rychlosti účinku. 1. Změna světonázorové, metodologická, 2. Manipulací s historií, 3. Ideologické působení, 4. Ekonomické změny, 5. Využití zbraní genocidy (biologické apod.), 6. Válka.

   Exkurz do minulosti jde ovšem mnohem hlouběji. O tom později. Nyní je čas napsat, že vše, co se v minulosti dělo,  i vše, co se nyní děje, řídí pár nejmocnějších lidí světa, jedinců držících většinu světového bohatství, příslušníků sionistických klanů, toužících po světovládě. Stejných, kteří rozdmýchávají konflikty v zemích s velkým nerostným bohatstvím a nastolují tam pak „svou“ loutkovou vládu, pod jejímž vedením země i lidé trpí, chudne a vše národní je devastováno. Ovšem oni bohatnou.  Zpočátku vše podpořeno aureolou svobody a demokracie. Ohraný scénář a stále ještě funguje. A to se jen okrajově zmíním o tom, že tyto jejich vize, možné scénáře, jsou nám servírovány desetiletí ve filmech i knihách. Doslova se nám tím vysmívají a dále bezostyšně hrají svou hru. Mohou, protože lidstvo je slepé a hluché a doslova zblblé. A naplněné strachem.

   Vezměme si kupříkladu nové technologie. Z historie známe, že když se tyto dostaly do rukou šílenců chtivých moci, pod rouškou pokroku přinesli lidstvu zmar v podobě omezení jejich tvůrčích schopností, jejich zdraví a potenciálu. V dnešní době je to markantní. Bez chytrých telefonů s aplikacemi na všechno možné se mnozí vůbec neobejdou. Neumí se orientovat (zeměpisně, v přírodě), nedovedou si poradit s banálními záležitostmi, jak něco vyřešit, udělat. Vzdávají se samostatného kreativního myšlení. Pod rouškou zrychlení a úspory času se pohřbívá člověčenství. Lidé si neumí spolu povídat jinak než přes textové zprávy, pokud možno v cizojazyčných zkratkách. Neumí trávit volný čas skutečně rozvíjejícím způsobem, rodiny se sobě vzdalují… Jak je to možné, když máme k dispozici tolik technických vymožeností zkracujících čas. Neřežeme si náhodou  technickým pokrokem bez rozvoje vědomí pod sebou větev?

   Deep state, Cabala a podobné názvy přísluší této hrstce lidí, kteří manipulují lidstvem. Mají velké znalosti, které v hluboké minulosti  byly známy jen velmi vyspělým jedincům v úrovni vědomí. Vlivem úpadku lidstva, které probíhalo postupně v závislosti na galaktických cyklech a změnou vibrací dopadajících na Zemi se stalo, že někteří z těch, kteří znalostmi disponovali, zatoužili po výjimečnosti a moci a systematicky začali ostatním upírat tyto znalosti a tak mohli začít řídit národy, které naprosto pozbyly spojení s dávnými kořeny jejich manipulací, ohlupováním.

   Před rokem 2012 kolovaly fámy o konci světa. Současně však byly i informace vysvětlující vše z pohledu, řekněme, kosmického. A ty, zkráceně řečeno, vysvětlovaly již zmíněné galaktické fáze oběhu naší planety kolem slunce, kdy se její dráha v průběhu přibližně 26 tisíc let mění spolu s náklonem osy a tím i změnou vibrací, energií ovlivňujících vše živé na planetě. (Skutečně jen velmi stručně napsáno). Tedy, rokem 2012 neměl končit život na naší planetě, ale planeta se dostala do „zlomového“ místa mezi dvěma cykly desítky tisíc let trvajícími. Blížící se změny byly pociťovány již zhruba od osmdesátých let minulého století. Například občasné změny klimatu, nepochopitelné změny v chování, konkrétně v migraci ptáků…Docházelo k anomáliím měřících přístrojů, „nevysvětlitelným“ poruchám leteckých navigačních systémů a podobně. Vedle těchto hmotných změn však postupně dochází ke změně duchovní, ke změně vědomí. Nová fáze je totiž o duchovním vzestupu. Je označována jako Zlatý věk lidstva.  A také to znamená, že se Země dostává z fáze sestoupení, temnoty, do fáze vzestupu ke světlu.

   Uvážíme-li, o jak dlouhé cykly se jedná, pochopíme, že změny nastávají postupně, v řádech desítek a možná stovky let.

   Tady snad máme odpověď na to, co zažíváme. Na celosvětové pandemické šílenství a  rychlé politické zvraty včetně ekonomických.  Na hroutící se dosavadní jistoty, změny hodnot, mezilidských vztahů . Na množství lidských tragédií způsobených  existenčními problémy… Možná se to děje proto, aby se naše planeta očistila a zbavila všeho starého, všeho co se nechce více rozvíjet. A pravděpodobně také proto, že se vždy jedná o vyrovnávání dvou sil. Ta temná zde měla po generace, po tisíciletí navrch.  Ti, kteří ji ztělesňují (Deep state, rozuměj tím mj. rody Rotschildů, Rockefellerů), si jsou jistě vědomi toho, že svou moc si udrží jedině totálním ovládnutím lidstva a mají k tomu, tak říkajíc poslední šanci. Přirovnala bych to k umírající šelmě, která se v posledním tažení vzepne k šílenému útoku.

   Tato šelma, ztělesněná konkrétními lidmi, je nesmírně sebevědomá a většinou národů opovrhuje. Vinu neseme všichni, protože i když nám sdělují, co zamýšlejí, nevěnujeme tomu pozornost a díváme se na to jako na hru v divadle. Ona to v podstatě hra je. Šelma si ke svému působení, k realizaci svých záměrů, vybírá takové jedince, kteří jsou snadno manipulovatelní. Ať už přes své nízké vědomí, nemorálnost, či svou hamižnost. Často jsou to lidé vzdělaní. Odborníci v různých oborech. V takových, jejichž výsledky může šelma použít pro své plány. Proto nepřekvapí jméno jako Bil Gates. A jen mimochodem. Jistě víte, co se děje s těmi, kteří poslouží páníčkovi (šelmě) a udělají za ni špinavou práci. 

   V každé zemi má šelma své lidi, kteří přes finance ovládají a zasahují do řízení států. De facto rozhodují o tom, kdo bude ve vládách jednotlivých zemí, kdo v kterém okamžiku bude diktovat, rozkazovat lidu.

 

   Jak je možné, že lidé při dnešních možnostech získávání informací, vzdělávání se, komunikačních možnostech, se stále nechávají ovládat, balamutit.  Pak to, že jsou naplněni strachem a jen tupě plní rozkazy, plyne z jejich neznalosti situace, z nepochopení a neschopnosti/neochoty nahlédnout hlouběji, hledat souvislosti, příčiny. Ostatně, strach je vysvětlován jako reakce na neznámé.

   Člověk si ale může vybrat. Vědění a  poznání, nebo přijímání podsouvaného. Osobní růst, zušlechťování, tvůrčí život, nebo manipulaci a diktát. Nic nám samo nespadne do klína, nikdo za nás nic nevyřeší.  Je nejvyšší čas se spojit, ještě více propojit, předávat si informace. Vím, není vůbec lehké se orientovat v záplavě různorodých zpráv a informací. Proto je potřeba se propojit a předávat si ty prověřené. Sledovat dění z širokého pohledu, znát souvislosti. Každý jsme nadán jinak, ale ve své podstatě jsme všichni obdařeni schopností se rozvíjet, tvořit.  A v tom by měla být naše síla.  Nebýt tupým stádem, které sice s reptáním, ale ustrašeně přijímá  rozkazy postrádající soudnost a smysl.

 

   Musí dojít k naplnění zrůdných plánů? Ještě je čas vše zvrátit, ale v žádném případě se tím nemůžeme chlácholit. Smrtící stroj se  totiž rozjel a nabírá na síle.

   Ano, vypadá to jako zlý sen či hrůzostrašný film. Jen s tím rozdílem, že je to skutečnost. Pokud se neprobereme a nezmůžeme se na jednotný odpor, posvětíme oprátku nejen sobě, ale celému lidstvu. Nebojme se ozvat, nebojme se výsměchu. Nejde už jen o nás jednotlivce. Jde o celé národy. Buďme jednotní!

  

   Hra na koronavirovou pandemii je jen prostředkem k naší porobě. Pokud prohlédneme pravidla této hry, můžeme je změnit ve prospěch záchrany lidstva.

 

Rekapitulace, (pro některé stále ještě konspirace):

* Šíření strachu z nakažlivého onemocnění (izolace lidí, pokřivení mezilidských vztahů)

*Masivní šíření negativních zpráv v souvislosti s nemocí prostřednictvím mainstreamových kanálů (ohlupování lidí, vymývání mozků)

* Blokace médií, které šíří jiný pohled (vymazávání videí, dehonestování těch, kteří nemlčí a poukazují na manipulaci s námi včetně špatných kroků vlády)

* Vnucení vakcín (peníze pro soukromé kapsy, negativní vliv na zdraví jedinců)

* Rozšiřování sítí 5G (prokázána spojitost s jejich negativním vlivem na mozkovou činnost a na živé organismu obecně. Manipulativní využití podkladů o skvělé rychlosti stahování dat).

* Tzv. Chytré telefony (opět manipulace – jejich výhody, ovšem ve výsledku možnost sledování toho, kde a s kým se pohybujeme, co děláme)

* Odstřižení od hotovostních plateb, zavedení karet s čipem (každý bude sledován co nakupuje, což ve svém důsledku může vést až tak daleko, že v případě odmítnutí vakcíny, když se nebudete cítit dobře a půjdete si koupit paralen, coldrex a pod, budou vás moci ihned odhalit a pod trestem nahnat k očkování)

* Zavření škol (cílené snižování vzdělanosti dětí a mládeže)

* Omezení pohybových aktivit apod. (snížení fyzické i psychické odolnosti lidí)

* Omezení kultury (kulturní devastace lidí, zapomínání na národní tradice…)

* Kolaps zdravotnictví (umělé přetížení personálu a ekonomiky nemocnic s cílem nedostupnosti kvalitní a potřebné péče)

 

   To je jen ten nejzákladnější výčet, kterým se připravuje půda pro Nový světový řád (NWO).

 

   Myslete, přemýšlejte, hledejte souvislosti a nalézejte odpovědi. KOMU TO VŠE PROSPĚJE?

 

                                                                           

                                                                                                               Zuzana Kaiser Dorazilová