Jdi na obsah Jdi na menu

Knihy

 

moravane.png

STRUČNĚ O KNIZE (ANOTACE)

V úvodu knihy nalezneme hned dvě citace, které podporují její téma. Slova ruského učence Andreje Sacharova o tom, že: „Národ bez historické paměti je odsouzen ku degradaci.“ Druhá citace, tentokrát Františka Palackého, který zdůrazňuje, že: „Národ bez vědomí národnosti se podobá člověku neznajícímu citu pro čest.“ Obě citace tak plně vystihují téma první části knihy. Potřebu znát své dějiny, své národní kořeny pro rozvoj vědomého, plnohodnotného života. O to více, že nám byly dějiny Slovanů zamlčovány a falšovány.

   První část knihy je věnována historii Slovanů od dob neolitu. Autorka čtenáře jasně a přehledně seznamuje se základními principy, podle kterých Slované žili. Píše nejen o víře Cesta Světla, ale také o vzdělanosti tohoto velikého národa, o znalosti písma, o vyspělosti zemědělské i řemeslné. Dočteme se o rodovém uspořádání života lidu, který byl v souladu se zákony přírody a vesmíru, v rozlehlých a především svobodných sídlech, která se sdružovala do držav. Pozornost je věnována nám nejbližším slovanským državám, Rossijské a Venedské. Moravským Slovanům je věnována podstatnější část, ve které je mj. uveden výčet Velkomoravských knížat. Autorka píše o utváření Velké Moravy, o událostech, které s tím souvisely, včetně kultury lidu. S oporou v pramenech popisuje příčiny zániku nejen Velké Moravy, ale i jiných slovanských celků.

   V úvodu druhé části knihy se autorka pozastavuje nad tím, jak málo známe slovanskou mytologii, zatímco s řeckou a římskou jsme seznamováni od školních let.                                         

   Druhá část knihy je zaměřena na moravskou mytologii tak, jak ji ještě bylo možno objevit v lidové slovesnosti a v nespálených dobových písemných pramenech. Při popisu jednotlivých moravských bohů autorka pracuje s jazykovým rozborem pojmů, který jasně odráží vědomí našich předků o přírodě a schopnost do pojmů přenášet obrazy. Popis jednotlivých moravských bohů je spojen s popisem míst, kde měli své posvátné háje a svatyně.

   Kniha podává jasný, přehledný pohled na život našich pradávných předků, na souvislosti, které utvářely jejich životy i souvislosti a příčiny, které vedly k téměř tragickému zániku Slovanů, a především ke snaze zamlčet pravdu o jejich životě. Kniha tak přivede čtenáře mj. k zamyšlení a pochopení toho, kým jsme.

 

2.png Spisovatelka PhDr. paní Grobcová vydala další nádhernou vzdělávací  knihu o Naší "zapomenuté" minulosti.  V úvodu knihy je stručným způsobem uvedena základní historie Moravy, poněvadž v dnešní době záplavy  mystifikací, zamlčování a dezinformací je třeba tyto nejzákladnější historická fakta neustále připomínat a dále je formou básní zmiňována řada moravských legend a pověstí.