Jdi na obsah Jdi na menu

KDO PŘEŽIJE....?

 

KDO PŘEŽIJE?????

 

     S oblibou sedíme před mozkovým programátorem zvaným televize a hltáme nám předkládané pohádky a příběhy. Ať je to údajné „objektivní zpravodajství“, seriály vedoucí nás do říše iluzí, nebo různé reality show, kde sledujeme napjatě boje účastníků o existenci. Napadlo nás ale někdy, že, aniž si to uvědomujeme, JSME MOŽNÁ SAMI ÚČASTNÍKY OBROVSKÉ REALITY SHOW, SURVIVOR?

     Podle posledních zjištění vědců v oblasti kvantové fyziky žijeme možná uprostřed virtuální reality JEDNOTNÉ MYSLI. To ovšem není nic nového, vědci zjišťují se zpožděním pouze to, co tvrdí mystikové a osvícenci celá tisíciletí. Že totiž existuje PRVOTNÍ ENERGIE, PRAPODSTATA, z níž vše pochází a do níž se vše vrací. Existují pokusy „Objevit takzvané Boží jméno“ neboli frekvenční vyjádření ZDROJE. Viz zde…  https://www.youtube.com/watch?v=VURWOK6HbBc  Tato PRAPODSTATA možná, aby zahnala nudu, vytvořila iluzorní částečky SEBE SAMA, dala jim fyzický obal, a poslala je, nebo spíš SEBE, na divadelní prkna jménem Svět. Abychom si to dokázali lépe představit, EXISTUJE NEKONEČNÝ OCEÁN. Mimo něj nic není. Tento OCEÁN vzal Kapky ze SEBE SAMA, změnil jejich energetickou frekvenci, některé zamrzly v různých formách sněhu a ledu, závěje, rampouchy, jiné tvoří pestré oblaky páry, mlhy a další vytvořily tvary jako řeky, potoky rybníky, louže, déšť ve skupenství kapalin. A OCEÁN zvědavě sleduje interakce těchto svých Částí a prožívá s nimi jejich dobrodružství.

     Tolik základní vysvětlení. A nyní si něco povíme o reality show zvané Svět. Život na světě je mnohem větší dobrodružství, než nejdivočejší představy a fantazie filmových a zpravodajských tvůrců. Poté, co se Naše Duše oddělily od PRVOTNÍHO ZDROJE, přijaly kostým zvaný tělo a sestoupily na zdejší divadelní prkna, začaly hrát své role, podle předem naplánovaných scénářů. Obecná linie našich postav je dána tím, co jsme si před narozením sami vybrali, tomu se říká osud, karma, ovšem forma ztvárnění naší role závisí pouze na naší fantazii. Pro lepší orientaci v divadle Svět, nám byl poskytnut Princip Duality. Tedy koncept „Dobra a Zla“. Přičemž obě strany jsou přirozenou částí PRAPODSTATY.

monada.png

     Smyslem Duality je umožnit nám nalézt Harmonii, Rovnováhu, Soulad všech částí CELKU. Je to jako jízda po silnici, kdy vymetání pravé i levé příkopy je nebezpečné a zdraví škodlivé. Optimální je jízda středem. (ovšem pozor, nebrat doslova a neplést si s dopravními předpisy, které používá naše momentální kultura).

     ZDROJ vytvořil Multidimenzionální Vesmír, jenž osídlil nesčetnými manifestacemi SEBE SAMA (bylo by  projevem hlouposti a arogance, domnívat se, že Lidstvo je ve Vesmíru samo, takové trestuhodné plýtvání možnostmi a prostorem). Před současným Homo sapiens byly zde na Světě spousty jiných ras a druhů, jak dokazují mýty i archeologické nálezy. Mnoho druhů i na Zemi přicestovalo z různých důvodů a vstupovalo do interakce s člověkem. Původní formy člověka si zachovávaly Přirozenou Duchovnost a Vědomí Spojení se ZDROJEM. Ještě například před tisíci lety u nás na Velké Moravě jsme uctívali Duši Přírody a byli ve spojení se Zemí a Vesmírem. Stejně jako Indiáni uctívali Velkého Ducha před příchodem evropských inkvizitorů. Jenže před pár tisíci lety se něco stalo. Lidstvo ovlivněno některými nepozemskými Aspekty BYTÍ, v našem chápání, bytostmi Temnoty, se začalo odtrhávat od PRVOTNÍHO ZDROJE a hledalo náhražky ve formě organizovaných manipulativních náboženských institucí. To způsobilo jeho úpadek, jak na fyzické, tak duchovní formě. Nakonec s počátkem druhého tisíciletí jak na Moravě, tak ve zbytku světa (i u amerických Indiánů) Temnota převzala kontrolu a nastolila místo Svobody, otrokářství. Teror katolické inkvizice, pronásledování „kacířů, Albigenských, čarodějnic“ a jakékoli jiné formy perzekuce jsou zapsány v dějinách.

     Teď pokud možno stručně a zjednodušeně k posledním stu letům. V prosinci 1913 síly Temnoty skrze skupinu bankéřů podvodem prosadily takzvaný zákon o Federální rezervě, který dával soukromým cizím finančníkům právo tisknout peníze a na úrok je půjčovat zemi Spojené státy Americké. Tímto zvráceným systémem lichvy alias pyramidové hry, dostali cizí bankéři USA za sto let pod svou totální kontrolu a v podstatě je zbankrotovali. Zadlužené USA musely plnit neustále se přitvrzující pokyny síly, kterou dnes známe pod názvy Deep State, Cabal, Bilderberg atd. Finančníci FEDu a průmyslníci Deep State postupně ohrožovali i zbytek světa, když s jejich podporou byly vyvolány války a finanční krize. Koncem první světové války byl do Ruska vyslán německý agent Lenin s cílem instalovat Bolševismus. To se podařilo, i když později nad ním Deep State ztratil kontrolu. O dvacet let později opět s podporou Cabal se dostali v Německu k moci Nacisté. Nacisté dokázali díky okultním technikám navázat kontakty s mimozemskými rasami Nordiků (na jejichž podkladě stvořili svou teorii rasy „nadčlověka“) a Drakoniány, kteří je inspirovali k masovému teroru vůči Lidstvu. S podporou mimozemšťanů Nacisté začali stavět gravitační lodě. Naštěstí díky tlaku Sovětského Svazu nedokázali vyhrát válku a obsadit svět, tak se svými nejšpičkovějšími technologiemi uprchli do Antarktidy, kde pokračovali ve vývoji. Amerika pod vlivem Cabal, přetáhla tisíce Nacistů pod slibem beztrestnosti k sobě v rámci operace „kancelářská sponka“, a postupně navázala kontakty i s uprchlými Nacisty v Antarktidě, o jejichž síle se dověděli díky expedici admirála Byrda. Díky nim byla založena nechvalně proslulá teroristická a zločinná organizace CIA, která začala páchat jak na nic netušících Američanech, tak na okolním světě své pokusy a různé experimenty s manipulací, vraždami, dezinformacemi atd. Před vlivem Deep State varoval odcházející prezident Dwight Eisenhower. Když se další prezident J.F. Kennedy snažil tento gordický uzel rozetnout, byl jimi zavražděn. USA postupně navázala kontakty s mnoha mimozemskými rasami, z nichž nejvýraznější byli Drakoniáni, kteří už dříve spolupracovali s Nacisty. Na Zemi v současnosti známe desítky mimozemských ras, z nichž většina jsou Lidstvu nakloněni a ochotní pomoci, anebo aspoň nezasahují, pouze nepatrné procento, hlavně už známí Drakoniáni jsou duálním projevem Temnoty snažící se škodit Lidstvu. Deep State ve spolupráci s Drakoniány a používající své kontrolní nástroje, prakticky neomezené finance, mediální manipulaci a fake news, vrahy z CIA až po armádu USA, dlouhodobě utajuje objevy v Duchovní sféře, v oblasti Vesmíru, ve zdravotnictví, energetice a manipuluje mocenský systém jak v USA, tak ve světě.

     Tak jsme si stručně popsali jednu stranu Duality, ale každá mince má dvě strany. Proti USA a Drakoniánům stál SSSR, který spíše inklinoval k Nordické rase. I když Bolševismus vznikl v podstatě na popud Cabal, později se vymkl, stejně jako Nacismus, jejich kontrole. To ale neznamená, že by byl o moc lepší. Každý extrém škodí. Zatímco Deep State experimentovali na Američanech a okolním světě, Komunisté vnucovali své zvrácené představy opačné straně světa, přičemž se s Cabal drželi navzájem v šachu. U nás se to projevovalo například tím, že Komunisté hned v roce 1949 zrušili zemi Moravskoslezskou, poněvadž cítili, že národ Moravanů a Slezanů podvědomě odolává manipulaci a dezinformaci silněji, než národ Čechů. Jako by byli Moravané instinktivně hlouběji spojeni se svými prapůvodními Duchovními kořeny PRAPODSTATY. Bylo to vidět mnohokrát jak za třicetileté války, tak při operaci Antropoid, volby 1946, 14 březen 1939 kdy se Frýdek-Místek na rozdíl od kapitulující Prahy postavil Němcům, až po srpen 1968, kdy se z celého Československa, pouze kasárna v Holešově vzepřela Sovětům. Morava je trvalé riziko pro každý totalitní režim, jak minulý tak současný.

     Ovšem kyvadlo Duality se postupně houpe z jedné strany na druhou. V roce 1989 padl režim Sovětského Svazu, kdy byla šance nalézt rovnováhu a nastolit Svobodu a Demokracii (tedy vládu lidu) a obnovit zemské zřízení, vrátit zemi Moravskoslezské práva, která si do té doby arogantně a velkopansky nárokovaly pouze Čechy a Slovensko. Jenže po nadějném počátku devadesátých let, Deep State převzal kontrolu nad politickými ratlíky bývalého Československa a za slib neomezených výhod a loupení se stranickou imunitou, udělal z našeho státu malý protektorát jakési do té doby neznámé „česko“ malou poslušnou kolonii USA, rozkradenou a zadluženou. Roky 1991-1992 kdy byla šance na harmonický vývoj mezi levou a pravou stranou (byla to v podstatě zkrácená verze dvacetiletého Masarykova Československa), přišel rok 1993, kdy se stát rozpadl (analogie vznik protektorátu, nesvéprávný mrzák pod kontrolou Třetí říše). Ani Komunisté, ani Deep State, nemají zájem na Harmonii střední cesty a obnovení přirozené Duchovnosti, která by byla spuštěna s Demokratizací a obnovením práv Moravy.

     Ovšem po patnácti letech „českoňského“ protektorátu, 2008 i iluze „hodných USA“ definitivně padá. Deep State se zoufale snaží válkami, tiskem nekrytých peněz i mediálními dezinformacemi udržet své rozpadající se impérium. V podrobeném „česku“ se začínají objevovat rebelantští politici, kteří i když také nedokonalí a pod stranickým systémem, přece jen se začínají vymykat kontrole režimu. Zeman, Babiš, Okamura. Ruský prezident Putin se staví do otevřené opozice, když Deep State před nosem připojí zpět k Rusku strategický Krym. V USA začínají vystupovat informátoři tajného kosmického programu Corey Good, David Adair, William Tompkins, Emery Smith, Richard Doty, David Wilcock a další, kteří odhalují temné hlubiny zločinů Cabal a skutečnou historii posledních sta let.  Viz film na tomto odkazu. https://ulozto.cz/hledej?q=above+Majestic   ....tento nefunkční odkaz tady nechám jako malou památku na to, jak režimu vadí některé ideologicky a informačně "nevhodné" zdroje.

     A poslední kapka byla, když na pozici amerického prezidenta byl nečekaně zvolen Donald Trump. Zatímco do té doby kromě Kennedyho měl každého prezidenta Cabal pod kontrolou, Trump pro ně představoval přímé existenční ohrožení. A tak Cabal spustil dlouhodobý plán, kdy dle jistých informací vyvíjel v USA koronavir. Když prý to Trump zakázal, přemístil Cabal vývoj do domluveného Wuchanu v Číně, odkud následně koronu vypustil a za viníka označil Čínu. Čína nemohla přiznat, že tajně spolupracovala s Cabal, tak se jen chabě bránila nařčení. Média vlastněná Deep State spustila vlnu hysterie „o nebezpečí korony“ a světoví politici pod finančním i fyzickým nátlakem zavírali své ekonomiky. Tím se Deep State podařilo vytvořit chaos a „darovanými“ penězi na překlenutí krize z uzavřených ekonomik ještě více zotročili už tak zadluženou Evropu. Ať už je pravda okolo covidu jakákoli, fakt je ten, že pokračující hysterií a strašením lidí, se snaží zavést vyjímečný stav s omezením lidských práv a nastolením digitální diktatury. Vnucením toxického očkování, chtějí zredukovat světovou populaci. A aby získali zpět kontrolu nad prezidentem, pro vnucení své loutky Bidena, zmanipulovali volby hlasováním mrtvých, softwarem na překlápění hlasů atd. Kdo je vlastně členem onoho pověstného Cabal? Je to širší skupina finančníků, průmyslníků, zpravodajských magnátů a politiků, kteří kontrolují v podstatě světové finance, nerostné zdroje, potravinový a zdravotnický sektor, přímo či přes prostředníky většinu médií, včetně „českoňských“ spolupracovali s rasou Drakoniánů, potlačují technologie antigravitace, Volné energie, informace o efektivní léčbě, například postupy vědce Royala Raymonda Rifeho, které by nám bez problémů pomohly k jednoduchému, rychlému a neškodnému řešení problémů korony. Jsou to lidé, kteří z nejvyšších mocenských pozic mimo zákon vyvolávají světový teror, vraždění, krádeže, doslova a do písmene obchodují s otroky. Uveďme alespoň malý reprezentativní vzorek, kteří mají být členy tohoto spolčení…. Rodina Rockefellerů, Rotschildů, Morganů, Britská královská rodina, klan Bushů, Clintonů, Soros, Gates…..atd. Donald Trump by nám mohl říct víc, pokud by ho Deep State mediálně neodřízl…..

     TEĎ JE ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK, KDY SE SVĚT MUSÍ VZEPŘÍT TERORU BILDERBERGU. Jinak skončíme jako vymírající digitálně označení otroci ve stanném právu uprostřed už ani neskrývané cenzury. Otázka zní, jaký bude po ukradených volbách vývoj v USA, kde byly desítky milionů lidí v přímém přenosu podvedeny v duchu „zvolte si co chcete, ale my rozhodneme, kdo bude prezidentem“. Údajně podobná situace nastala o posledních parlamentních volbách i u nás, kdy po výpadku sčítacího serveru a jeho opětovném naběhnutí se tříprocentní TOP 09 dostalo na pět procent. KDOVÍ JAK JE TO S VOLBAMI VLASTNĚ U NÁS???

     Kyvadlo se opět vrací, jako tomu bylo v roce 1989…….TEĎ MUSÍME BÝT PŘIPRAVENI…….MUSÍME KYVADLO ZASTAVIT UPROSTŘED V HARMONII….ani levá ani pravá strana s extrémní mocí není dobrá……nemůžeme se přiklánět jako otroci ani Sovětského Svazu ani USA či jakékoli jiné mocnosti. MUSÍME NAJÍT HARMONICKOU STŘEDNÍ CESTU PODOBNOU MALÉMU NEUTRÁLNÍMU ŠVÝCARSKU. 

     Indikátorem zdravého vývoje JE POSTAVENÍ MORAVY A OBNOVENÍ ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ. Země Moravskoslezská je spolehlivým lakmusovým papírkem. Když budou znovu narovnána práva Moravy a Slezska vůči Čechám, má naše země i okolní svět šanci na OBNOVENÍ KONTAKTU S PRAPODSTATOU a nastolením Svobody, Harmonie, Duchovnosti a Demokracie. Jsme sice malá země, ale přitom velmi důležitý a citlivý ukazatel vývoje. Morava, ten geografický střed Evropy má navzdory tisíciletí teroru, útlaku, lží a manipulace okolního světa STÁLE INSTINKTIVNÍ NAPOJENÍ NA PRAPŮVODNÍ KOŘENY PRVOTNÍHO ZDROJE A PŘIROZENÉ DUCHOVNOSTI. Dokážeme najít Karmickou a Vývojovou Rovnováhu.  Tedy to, co většina světa dávno ztratila a nyní to opět bolestivě hledá.  Bude-li na Moravě Svoboda, bude i svět svobodný. Bude-li na Moravě diktatura, bude i svět pod diktaturou. Obě strany Duality můžou být velké, jak chtějí, ale ukazatel Rovnováhy a Harmonie, střední čára, Morava ve své citlivosti je sice velmi malá ale přesně zobrazující stav kontaktu S PRVOTNÍM ZDROJEM. V roce 1949 jedna strana Duality, Komunisté potlačili práva země Moravskoslezské a bylo z toho čtyřicet let diktatury. V roce 1993 druhá strana Duality, politici pod vlivem Deep State opět potlačili práva země Moravskoslezské a je z toho opět třicet let totality.

JE ČAS ZASTAVIT KYVADLO. MORAVA JE VELMI CITLIVÝ INDIKÁTOR. TO CO SE BUDE DÍT NA MORAVĚ, BUDE SE DÍT VE ZBYTKU SVĚTA!!!!!!

Takže PRAPODSTATA SE PTÁ…….

KDO V REALITY SHOW DIVADLA SVĚT PŘEŽIJE??????

 

Jan Mička