Jdi na obsah Jdi na menu

Návrat k "Masarykovi".......

 

2023-Návrat k Masarykovi,..... aneb, MORAVA VOLÍ SVÉHO PREZIDENTA…..

 

     Tak se k nám bleskovým tempem blíží další prezidentské volby. Před deseti lety se nedopatřením   stranických aparátčíků (z něhož jsou mimochodem mnozí jejich politruci, jak sami přiznali, nešťastní)   povedlo zavést PŘÍMOU VOLBU PREZIDENTA, tedy, že Svého Prezidenta volí deset milionů Občanů   státu, a ne jen hrstka prospěchářských kuloárních parlamentních intrikánů.

     Stručně si shrneme vznik a dosavadní vývoj Československa až dodnes. Československo oficiálně   slaví své založení 28 října 1918, kdy se národy Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků (včetně Německé,   Polské, Maďarské menšiny a země Podkarpatské Rusi) rozhodly spojit své osudy ve společné zemi.

a2-csr-1918.gif

     Lví   podíl na tomto dějinném kroku měl Moravan a první prezident Masaryk (také proto ho máme na   největší   bankovce). Podařilo se vytvořit v podstatě ekonomicky zdravou, silnou, hrdou zemi,   připravenou ke své obraně.   Československo pochopitelně nebylo dokonalé, a byly tam velké rezervy,   ale ve své době to byl nadějný   pokus o posun vpřed.

     Bohužel prezident Masaryk (tolerantní moravský sjednotitel) v roce 1937 zemřel. S jeho   odchodem   se k moci dostala česká politika, která uplatňovala politiku kapitulace a rozvratu. Zemi   českou   a   moravskoslezskou zabrala Třetí Říše, a Slovensko, aby přežilo, okousané Maďarskem, se   stalo   obyčejným nacistickým satelitem.

     Po válce, kdy byla šance na obnovu Masarykovy země, jsme přišli o Zakarpatskou Ukrajinu a   německou menšinu. Jako by toho všeho nebylo málo, v podstatě Praha a okolí, ve volbách 1946 vnutily   celé zemi Komunisty a ti v lednu 1949 zrušili Zemské zřízení, tedy země Českou a Moravskoslezskou a   zavedli „dvojstátí“, takzvané „jenomčechy“ a Slovensko. Toto hrubé pošlapání národnostních práv   bolševickou svévolí, nebylo napraveno ani po Listopadu 1989, (paradoxně navzdory pokryteckému   řevu     mocenské kliky o „údajné obraně lidských a národnostních práv a prýboji proti bolševismu“) ale   naopak   bylo ještě umocněno odchodem Slovenska prvního ledna 1993.

     V žalostném pozůstatku Masarykova Československa se dostaly k moci zločinecké mafiánské   stranické kliky, které zahájily rozsáhlou vlnu devastace, demolice, rozkrádání a zadlužování.

     Po třiceti letech musíme bilancovat, že ze samostatného silného Masarykova Československa,   zůstalo   jakési pofidérní v dějinách neznámé „českoňsko“. Nepatří nám voda, banky, máme v cizích   rukou   skomírající podniky a zemědělství. Cena elektřiny letí do závratných výšin, chceme se odříznout   od   levného plynu a ropy. Armáda je pouhým stínem armády předválečné, kdy jsme měli k dispozici   obrany   státu 1 300 000 mužů s kvalitní výzbrojí. Dnes jsou zbytky několikatisícové armády pouhý   předražený   putovní cirkus po cizině, ve službách cizí země. Dalo by se v katastrofickém výčtu dlouho   pokračovat…..

     Tato sebevražedná situace, jak už je psáno, byla spuštěna úmrtím Moravana a prvního   Československého prezidenta T.G. Masaryka. Pokračovali v ní Komunisté zrušením Zemského zřízení a   dorazili ji takzvaní „demograti“ odchodem Slovenska.  

     Českoňský nesamostatný a nesvéprávný mrzák (protože jinak se ten dnešní pahýl opravdu nedá   nazvat), je v podstatě v historicky se opakující situaci. Ve čtyřicátých letech byl Protektorát Čechy a   Morava a „samostatné zbytky Slovenska“ pod kontrolou Nacistické Třetí Říše.

     Dnes, o osmdesát let později, je takzvané „česko“ a Slovensko (včetně v chaosu se potácející Evropy)   víceméně pod kontrolou USA.

protektorat-cesko.jpg

     Ukazuje se, že česká politika NENÍ SCHOPNA ROZUMNĚ A MOUDŘE VLÁDNOUT a pouze tradičně   poníženě plní pokyny cizích mocností.

     V blížících se prezidentských volbách, zde budou defilovat různé existence, různých kvalit. Dokonce   zde máme paradoxy kandidátů, kteří v minulosti byli Komunisty a přísahali Varšavské Smlouvě a dnes   se   stejnou vehemencí brojí proti Komunistům a přísahají NATO.

     Jedním si, můžeme být jisti. SOUČASNÝM SYSTÉMEM VLÁDNUTÍ SPĚJÍ ZBYTKY TOHOTO STÁTU   K SVÉMU ZÁNIKU. Takže taková je situace sto let po Masarykovi.

 

JAK Z TÉHLE MIZÉRIE VEN?????

 

     Věda zná jedno pravidlo „PROBLÉM NEMŮŽE BÝT VYŘEŠEN NA TÉ ÚROVNI, NA NÍŽ BYL   VYTVOŘEN. MUSÍME JÍT O KVALITATIVNÍ ÚROVEŇ VÝŠE“. Potřebovali bychom Osobnost kvalitativně     výše, než co dnes nabízí podřadná, takzvaná „česká politika“. Osobnost statečnou, vzdělanou, morální,   filosofickou, inteligentní, která nastaví tvrdé limity dosavadní politické vypočítavosti. Osobnost, která   bude   mít odvahu a sílu prosazovat NOVÉ POHLEDY A NOVÉ ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ. Měli   bychom   se inspirovat demokratickým neutrálním Švýcarskem, s jeho referendovým systémem   kontroly 100%   obyvatel státu nad mafiánskými stranickými uskupeními, reprezentujícími s bídou   jedno procento svých   členů a opětovným narovnáním práv všech národů ve zbytku naší země,   zastavit zánik země a aspoň   trochu tak napravit škody, které Praha za historii napáchala.

centroslavie.jpg

     V té souvislosti, mne zaujal jeden člověk, lékař pan CTIRAD MUSIL. Pan MUSIL byl primářem   nemocnice v Hranicích na Moravě. Už to asi vypovídá o jeho odborných a jiných kvalitách. Protože ale   měl odvahu demýtizovat v době coronové hysterie různé bludy a mocenské strašení, byl ze svého   místa   prakticky přinucen odejít. Mohl mlčet a zůstat, jako mnoho jiných, ale zájmy pacientů mu byly   přednější,   tak se vzepřel manipulační a mocenské lobby. TO SVĚDČÍ O JEHO STATEČNOSTI A VYSOKÉ   MORÁLNÍ KVALITĚ!!!! 

https://zpravyzmoravy.cz/moravsky-troll-promluvil-pozici-primare-jsem-opustil-sam-nemocnice-je-obeti-medialniho-tlaku/

     Kromě toho pan MUSIL, jako předseda strany Moravané (i když já osobně za svůj život už ztratil     jakoukoli důvěru v smysluplnost a užitečnost politických stran pro zdravý vývoj státu), má rovněž     hluboké znalosti a odvahu postavit se oficiální dezinformaci, propagandě a manipulaci režimu     v historické otázce MORAVY. https://moravskytroll.cz/

     Tak si říkám….NEPOSÍLÁ NÁM OSUD A HISTORIE NOVÉHO „MASARYKA“ aby kolabující zbytky země      vytáhl z téhle ekonomické, bezpečnostní a morální žumpy??????

     Prezident u nás pochopitelně nemá větší pravomoci, ALE MŮŽE BÝT MORÁLNÍM PŘÍKLADEM A   SVÝM ZDRAVÝM ROZUMEM MŮŽE VÝRAZNĚ KONTRASTOVAT s různou politickou spodinou a tím ji před   Veřejností znevěrohodní a celý systém svým příkladem zkvalitní. Tak ostatně působil i Masaryk.

     Zatím jsem bohužel z časových a rodinných důvodů, neměl tu možnost poznat pana MUSILA   osobně. A to, že by ON MOHL KANDIDOVAT NA PREZIDENTA, je pouze můj spontánní nápad, o kterém   on sám ani neví. Jenže pokud budeme pokračovat v panoptiku politických podivností, které se nám   tu   od dob   Masaryka střídají (s občasnými malými světlejšími výjimkami), jedno je jisté. S dosavadními   politiky a jejich psychopatickými výlevy Česko EXISTENČNĚ SKONČÍ! JESTLI NENÍ NEJVYŠŠÍ ČAS ZKUSIT   TO ZNOVU A NOVĚ S NOVÝMI STATEČNÝMI MORÁLNÍMI LIDMI A NOVÝMI MYŠLENKAMI A ŘEŠENÍMI.   Bylo by třeba se pana MUSILA zeptat, jestli by vůbec měl chuť šlápnout do tohohle českoňského   posametového Augiášova chlíva. Snadné by to rozhodně neměl.

     Ovšem i když mainstreamová propaganda a cenzura tvrdí opak, skutečnost je taková, že v tomto   státě jsou zhruba 4 000 000 MORAVANŮ.  Byť si to díky desetiletím gumování mozku a hysterických   šovinistickým dezinformacím mnozí neuvědomují, nebo nemají odvahu si to přiznat. Lze to logicky   vyvodit i z loňského sčítání Lidu, viz vedlejší článek..Vyšší level hlouposti….

     Zapomínáme svou vlastní minulost….přišlo by nám normální, kdybychom neznali své rodiče,   prarodiče a aspoň svůj rámcový původ své rodiny? Přesně tohle Propaganda a oficiální režimní média   po celé generace dělají, MĚNÍ ZNALOSTI A PRAVDU O HISTORII.

     NEMĚLI BYCHOM SE KONEČNĚ VRÁTIT KE SVÝM ZDRAVÝM KOŘENŮM A POZNÁNÍM SVÉ MINULOSTI   ZAČÍT MĚNIT SVOU SEBEDESTRUKTIVNÍ SOUČASNOST K LEPŠÍMU?

     MINIMÁLNĚ 4 MILIONY MORAVANŮ MAJÍ SVÉHO KVALITNÍHO POTENCIÁLNÍHO PREZIDENTSKÉHO   KANDIDÁTA.   Paradoxně je pan MUSIL nejlepší řešení i pro 6 milionů sousedů Čechů. Protože jejich   vlastní politici   je tradičně v celé historii prodávají jakou otroky cizím státům. Pokud tedy chtějí Češi   přežít, musí dát   prostor, šanci a podporu panu MUSILOVI, jinak je v brzké budoucnosti, čeká zánik   z rukou jejich vlastních pražských „Jidášů“, stejný zánik, o jaký se Praha v historii, pokouší ve věci   MORAVY. A to bez přehánění. Ostatně dnešní situace mluví za vše......

     Ať se dívám, jak chci, PAN MUSIL JE TO NEJLEPŠÍ, CO NÁM VESMÍR PRO NAŠI ZÁCHRANU ZA   MINUTU DVANÁCT MOHL POSLAT. A měli bychom se všichni sjednotit V ZÁJMU SPOLEČNÉHO PŘEŽITÍ   A ZASTAVENÍ DOSAVADNÍHO POLITICKÉHO ŠÍLENSTVÍ, JEŽ OKOLO NÁS ŘÁDÍ.

MINIMÁLNĚ KAŽDÝ MORAVAN BY MĚL VOLIT SVÉHO VLASTNÍHO PREZIDENTA!!!!!!

     A nejen stádně volit nastrčené loutky. Každý normální, inteligentně myslící člověk by se měl v pudu   své  vlastní sebezáchovy vzepřít mystyfikaci mainstreamu A VOLIT TO NEJKVALITNĚJŠÍ, CO JE MU     K DISPOZICI. Režim a jeho goebbelsovští agitátoři budou patrně tradičně ječet cosi o „moravském     separatismu“ ALE OPAK JE PRAVDOU. Historie ukazuje, že Morava a její nejlepší Lidé byli vždy obránci     a svorník společné země. Rozvrat společné země přicházel vždy hlavně z míst na západ od Moravy.

     Zbývá jediné……ZEPTAT SE PANA MUSILA, ZDA BY SE TÉTO HISTORICKÉ ROLE CHOPIL A BYL   OCHOTEN KANDIDOVAT NA PREZIDENTA. Pokud by řekl, že ANO, pak už TO ZÁLEŽÍ POUZE NA     NÁS, ZDA ZVOLÍME NOVÉHO MORAVSKÉHO „MASARYKA“, který to tu dá opět trochu dohromady,   nebo   nějakého dalšího českého„Beneše“ který to definitivně pohřbí. MŮŽEME SI ZVOLIT ZÁCHRANU A   NOVOU   BUDOUCNOST PODLE SVÉ INTUICE, anebo tradičně pokračovat v zániku a rozkladu   vnucovaném nám   oficiálním televizním a jiným dezinformačním mainstreamem.

     TENTOKRÁT OPRAVDU MÁME BUDOUCNOST anebo zánik ve svých rukou. CO SI SAMI UDĚLÁME,  TO   BUDEME MÍT. Na nikoho se už vymlouvat nemůžeme.

 

                                                                                                                                  Jan Mička

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obdržel jsem odpověď pana Musila na mou úvahu, ohledně jeho kandidatury na Prezidenta. Pan Musil se k této možnosti staví zamítavě s tím, že naopak se pokusí pohnout zatuchlými vodami v tomto státě skrze kandidaturu do Senátu. Na jednu stranu si říkám, že je to škoda, poněvadž by současným, médii, nám vnucovanými, aparátčíkům tím odpadl VELMI KVALITNÍ OPOZIČNÍ OBČANSKÝ KANDIDÁT, ale uvědomuji si, že proti mainstreamu a jeho lžím a manipulacím se bojuje velmi těžko. A tak snad bude mít pan Musil jako kandidát do Senátu větší šance se prosadit a něco změnit. Takže, kdo se budeme účastnit voleb do Senátu, POKUD OPRAVDU NĚCO CHCEME ZMĚNIT K LEPŠÍMU, MÁME OBROVSKOU ŠANCI VE VOLBĚ PANA CTIRADA MUSILA.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                              Jan Mička