Jdi na obsah Jdi na menu

Dobro a zlo

                                                                 DOBRO A ZLO

     Lze se zlem a Temnotou bojovat po dobrém? Jak rozklíčovat biblické rčení „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem“? Můžeme na tlaky a útoky naplněné zlobou a nenávistí odpovídat laskavým mávnutím ruky, nebo se strachem stáhnout a dělat, že se to neděje, že nic takového neexistuje a nás se to netýká?

     Možná to znáte -  vnitřní bolest a trápení, které mnohé z nás provází na cestě k poznání, na cestě, během níž se objevuje bezpočet otázek i nepopsatelně krásných okamžiků pochopení, kdy se doslova koupete ve Světle...      Objevují se nové pohledy na letité názory, teze, poučky, které jsme bez zamyšlení přejímali a papouškovali, jako neměnné pravdy od útlého dětství. Tím, jak se vyvíjíme a osvobozujeme své vědomí ze spánku, začínáme vnímat svět jinak. Zjemňujeme svou intuici. A tehdy nastává onen bolestný stav, kdy stojíme před rozhodnutím: Jít dále cestou rozvoje svého vědomí přes studium a poznání, a tím se dostat do rozporu s řadou svých blízkých, přijmout i rozchody a možné společenské nevýhody, nebo zůstat ve stavu polo/spánku a nechat se řídit svým strachem a obavami (ego) ze všech změn výše uvedených, které by nutně přišly.  To by znamenalo nechat se ovládat a také dobrovolné sebeubližování (které si ovšem neprobuzený jedinec stejně neuvědomuje).  

    Ti, kteří se rozhodnou jít cestou Poznání, vytrvají i přes různé těžkosti a znevýhodnění, odolávají útokům a lákadlům temné strany (nemluvím o žádném sci-fi, skutečně toto existuje a je nás dosti, kteří jsme to, o čem se zmiňuji, zažili, či jsme s tím více-méně konfrontováni průběžně), boří některé ustálené „pravdy“, vytvořené vědci a odborníky, nebo vtloukané po staletí do hlav lidu církví.  

    A zde se konečně dostávám v onomu „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.“  Pokládám si otázku. „Jak toto ponaučení vzniklo? Jak bylo míněno? Znělo skutečně tak? Nejde jen o umnou manipulaci v rámci učení Krista?   

    Po většinu svého života jsem měla tuto větu pod kůží (alespoň mi to tak připadá), ale svým osobním posunem k poznání silně pochybuji, že lze aplikovat zmíněné ponaučení slepě obecně. Temná strana,(která přirozeně existuje a jejím zájmem je uchvátit pro sebe co nejvíce spících lidí, ale i mnohých otevřených, aby se jimi „sytila“, aby získala informace, které pak může používat proti lidem, které nelapila, kteří jí vzdorují, k ovládnutí lidstva, k jeho poroben)í, používá všemožné způsoby, včetně manipulace, pozměnění původního smyslu slov a jejich zneužití. A tak mne napadá, zda i  nabádání k nebránění se adekvátním způsobem, (Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.), nemá člověka umrtvit do podřízenosti, slepé poslušnosti. 

    Člověk musí být bdělý, vnímat, odkud zlo přichází, jakou má podobu. Podle toho adekvátně jednat. Pozor, nenabádám k tomu, aby člověk ihned bral do ruky fyzickou zbraň. Je potřeba naučit se rozlišovat, vnímat podstatu, úroveň zlého a podle toho se naučit bránit, velmi často mentálně.                                                               

     V dnešní době, kdy je zejména Evropa vystavena dlouho připravovanému kolapsu (to viditelné, tedy invaze muslimů, úpadek kultury a vzdělanosti, pohrdání rodinou, je jen prostředek vysoké manipulace Temné strany), je naprosto nutné studovat mechanismy fungující ve všech společnostech v minulosti i současnosti. Přemýšlet nad příčinami, nenadávat jen na viditelný důsledek. A v případě potřeby se umět adekvátně bránit.                           

    A tak, není možné, že oním „chlebem“ v případě odplaty za hozený kámen, je myšleno poznání, pochopení, znalosti? Jedině tak se pak můžeme účelně bránit, bez nesmyslných ztrát, násilností. Poznáním mechanismů, kterými se nás snaží Temné síly ovládat, můžeme jejich vliv eliminovat až odstranit, za použití jejich vlastních „zbraní“. Podmínkou je být celistvým vědomým člověkem a jednat se ctí.                                            

                                                                                                                        

Zuzana Kaiser Dorazilová