Jdi na obsah Jdi na menu

Marnost nad marnost......

 

MARNOST NAD MARNOST

 

     Uběhlo opět pár let a znovu se nám tu vnucuje tragikomedie prezentovaná režimem, nicnetušící veřejnosti jako „prývolby“. Pro pořádek si zopakujme fakta o nesmyslnosti tvrzení o údajné „demokracii“. Tak tedy slovo Demokracie je od Démos Kratos –Lid Vláda, neboli vláda lidu. Tento pojem se táhne ze starého Řecka, kdy se lidé scházeli a společně hlasovali o správě svých záležitostí. Ovšem pozor, Řecko byl otrokářský stát a otroci neměli hlasovací právo a už tady začal první logický rozpor mezi formálním tvrzením o „rovnosti všech hlasů“ a faktickou realizací, kdy část veřejnosti byla ze svobodné volby vyloučena. Tento rozpor a nerovnost vlády „privilegovaných“ a bezmoci „otroků“ se nám skrytě přenesl i do dnešní doby. Vysvětlíme si jak.

     Zhruba poslední dvě století, feudální režimy, kde vládla šlechta a nevolníci mohli maximálně táhnout jak vůl zapřažený za pluhem, byly nahraženy systémem „stranických sekt“. Jednalo se o systém, kdy místo šlechty se k moci drala nějaká malá privilegovaná skupinka „straníků“ a feudální nevolníci byli nahraženi „nestraníky“ kteří si formálně jednou za čas mohli „zvolit svého stranického pána, feudála“. Takže v principu se nic nezměnilo. Fasáda se natřela místo černé, šedou barvou, ale systém vlády zůstal stejný. Jistě, můžeme argumentovat, že „každý prý může vstoupit do politické strany“ ale vtip je v tom, že členství v politické straně nedává žádnou záruku kvalifikace, odbornosti a kvality správy věcí veřejných. Jak by se nám například líbilo, kdyby na operační sál přišel „doktor“ který by sice nic nevěděl o anatomii lidského těla, o nemocech a léčbě, ale přesto by se nás chystal „operovat“. V podstatě by se jednalo o obyčejnou řezničinu. Anebo jiný příklad, řidič autobusu….sice by neznal pravidla silničního provozu, konstrukci autobusu, řídil by věčně ožralý (s takzvanou politickou imunitou) riskoval by tak životy pasažérů v autobuse, ALE MĚL BY STRANICKOU LEGITIMACI. No není to nesmysl????? ALE PŘESNĚ TAKHLE TENTO SYSTÉM ZVANÝ DEMOKRACIE FUNGUJE. Stádo stranických, s prominutím debilů, bez jakékoli kvalifikace a kontroly, které tvoří s bídou jedno procento lidské populace, si nárokuje moc nad 99 procenty NESTRANÍKŮ. Viz model současného demogratyckého WC...

soucasna-demogracyje.jpg

     Systém stran má na svědomí drtivou většinu, ekonomických, ekologických, politických, zdravotních a vojenských mizérií za celou dobu svého působení. A to, že v listopadu 89 jsme vládu strany Komunistické a Lidové nahradili vládou desítek jiných stran, nic nezměnilo a ničemu nepomohlo. Pouze místo dvou feudálů máme na výběr dejme tomu z dvaceti feudálů. Ale naše postavení „nestranických nevolníků“ zůstalo nezměněno.

     Současný systém voleb v podstatě dává člověku možnost si „svobodně vybrat zda si přeje být oběšen, utopen nebo zastřelen“. TAK TO DOSLOVA V PRINCIPU JE!!!!!

 

     Onehdá jsem šel s jedním známým po náměstí a přesvědčovali jsme cizí lidi, aby jednomu z nás podepsali plnou moc nad svou osobou s tím, že jednomu z nás na čtyři roky odevzdají klíče od svého domu bytu auta a přístup k bankovnímu kontu. Slibovali jsme jim, že se jim o jejich majetek budeme dobře starat, a kdyby přece jen s jedním z nás nebyli spokojeni, můžou za čtyři roky převést majetek a svobodu (pokud jim teda ještě něco zbude) na toho druhého z nás. DIVNÉ, NIKDO Z LIDÍ NÁM TU PLNOU MOC A DOBROVOLNÉ ZBAVENÍ SE SVÉPRÁVNOSTI A SVÉHO MAJETKU NEPODEPSAL. To nejsou ti lidi demograti nebo co? Mohli si z nás dvou svobodně zvolit, komu na čtyři roky všechno odevzdají.......možná že k dalšímu pokusu přibereme ještě nějakého třetího kamaráda, ať mají lidé možnost větší volby a výběru......ať je větší demogracyje....

 

Jak by měla fungovat Opravdová demokracie????

-V první řadě by do čela státu měl mít právo kandidovat jakýkoli člověk bez ohledu, zda je členem strany, hnutí, nebo nestraník. JEDINÝM KRITÉRIEM BY MĚLA BÝT KVALITA KANDIDÁTA. Na místo chirurga taky nepustíme kdejakého řezníka, nýbrž člověka, který prošel nějakou vzdělávací lékařskou institucí. Za tímto účelem výběru a kontroly kvality existuje řada mechanismů, nechce se mi je zde všechny jmenovat, poněvadž mainstream o nich mlčí a neinformovaná veřejnost ani netuší o jejich existenci. Ale aspoň jeden jmenovat můžeme, NAPROSTÉ ZRUŠENÍ A ABSENCE POLITICKÉ IMUNITY A TRESTNÍ A HMOTNÁ ODPOVĚDNOST VOLENÝCH PŘEDSTAVITELŮ (né za případné chyby, ale za vědomá zločinná špatná korupční rozhodnutí).

-V druhé řadě by měli VŠICHNI LIDÉ STÁTU MÍT PRÁVO VETA REALIZOVATELNÉ REFERENDEM, KTERÉ BY BYLO NADŘAZENO ŠPATNÝM ROZHODNUTÍM VOLENÝCH POLITICKÝCH ZÁSTUPCŮ. (k aplikaci referendového systému a zvýšení kvality legislativních výstupů by mohl velmi výrazně napomoci například vyzkoušený koncept Plánovací buňky profesora Dienela).

TOHLE BY BYLA OPRAVDOVÁ DEMOKRACIE, KDY LID MÁ KONTROLU A VLÁDU NAD SVÝMI ZÁLEŽITOSTMI……zatím tady máme pouze parodii, otrokářství a feudalismus……

 

     A tak jsme si vyjasnili JÁDRO SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ a můžeme se pohnout k problematice Moravy. V roce 1949 stranický komunistický režim svévolně zrušil zemské zřízení a vymazal z mapy zemi Moravskoslezskou, tedy zemi s národem, které mají víc než 1500 let prokazatelnou historii a zavedl centralistickou diktaturu sousední země a národa s pouhou tisíciletou historií. Něco podobného ve stejném roce spáchala komunistická strana Číny v Tibetu. Je zajímavé, že u Číny tento postup vůči Tibetu formálně odsuzujeme, ale že v Čechách se chováme stejně vůči Moravě, je ticho po pěšině. 

Dilema je v tom, že tento problém, chceme řešit stejným způsobem, který tuto situaci způsobil. Ve vědě existuje jedno pravidlo, které říká, PROBLÉM NEMŮŽE BÝT VYŘEŠEN NA ÚROVNI, KDE BYL VYTVOŘEN. ŘEŠENÍ SE NACHÁZÍ NA O JEDEN ŘÁD VYŠŠÍ ÚROVNI. A JSME U TOHO!!!!!

     Problém Moravy nevyřešíme na současné stranicko-sektářské úrovni. Musíme jít na úroveň vyšší, na úroveň výše uvedené PŘÍMÉ (přesněji řečeno polopřímé) DEMOKRACIE. Jakás takás šance na nápravu špatné situace způsobené stranickým systémem v roce 1949 byla po převratu v letech 1990-1992. Ale opět zrůdný režim stranických sekt 1993 nedemokraticky rozbil zbytky Masarykova Československa bez svolení Lidu a potvrdil bolševické praktiky z padesátých let ustanovením jakéhosi chimérického pseudočeska.

     Je téměř třicet let po odeesáckém potvrzení bolševické chyby a my jsme se mohli poučit. To znamená, když už tady máme bohužel mizerně fungující stranický režim, měli bychom spojit síly pod jeden prapor a prosazovat s oporou Lidu prvky přímé Demokracie, které by nám pomohly napravit a vyřešit problémy které stranické sekty za celá desetiletí svévolné nekontrolované diktatury tady vyrobily. Místo toho zpitomnělí propagandou, jak na běžícím pásu zakládáme jednu stranu a hnutí za druhým, oháníme se jakousi chimérickou možností „výběru“, tříštíme ve zmatené veřejnosti své síly. Jen v současnosti, co já vím,  se chtějí prezentovat síly strana Moravané, Moravské zemské hnutí a nová vznikající strana Morava 1918. I kdyby se čistě hypoteticky nějakým zázrakem přece jen podařilo nějaké moravské síle dostat se do čela státu, stejně ve stávajícím režimu nedokáže nic změnit a napravit. Snažíme se vylévat vodu z Titaniku nádobou na chlazení šampaňského, anebo dokonce někteří „myslitelé“ možná uvažují, že problém „vyřeší tím“ že když voda do lodi teče na jedné straně, vysekají díru na straně druhé, že prý snad přitékající voda tamtudy odteče???? Prostě umocněná absurdita…..

     Pokud bychom chtěli opravdu vyřešit problém Moravy, musíme dle zjištění vědy hledat řešení O ÚROVEŇ VÝŠE NAD SOUČASNÝM ŘÁDEM, KTERÝ CELOU SITUACI ZPŮSOBIL. To znamená SPOJIT SÍLY POD JEDEN KANDIDUJÍCÍ MORAVSKÝ SUBJEKT S PROGRAMEM REALIZACE OBECNÉHO REFERENDA, ZRUŠENÍ IMUNITY POLITIKŮ A ZRUŠENÍ SENÁTU. A musíme vysvětlit i sousedům Čechům, že JE I V JEJICH ZÁJMU NÁŠ POLITICKÝ SUBJEKT PODPOŘIT, protože jinak se v téhle zkorumpované stranické žumpě nic nezmění. Pokud by se tomuto subjektu podařilo dostat do Sněmovny, nemá význam, dohadovat se s ostatními zprofanovanými starými stranickými strukturami o změnách, to by mělo smysl asi jako s Esesáky chtít diskutovat o odškodnění Židů, ale JE TŘEBA SE OBRÁTIT O POMOC A PODPORU LIDÍ TÉTO ZEMĚ, KTEŘÍ JEDINÍ V RÁMCI DEMOKRACIE MAJÍ PRÁVO ROZHODOVAT. TEDY VYVOLAT PETIČNÍ AKCI, KDE BUDOU POŽADAVKY NA

Za prvé-REALIZACI PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU ZÁKONA O OBECNÉM REFERENDU

Za druhé-NAPROSTÉ ZRUŠENÍ IMUNITY POLITIKŮ

Za třetí-ZRUŠENÍ SENÁTU

Za čtvrté-OBNOVENÍ ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ

A po petiční akci svolat demonstrace do Prahy, kde Lid demokraticky vyjádří svou vůli a KDE 99 PROCENT NESTRANÍKŮ SCHVÁLÍ SVÉ POŽADAVKY proti svévolným zvráceným představám jednoprocentních samozvaných stranických sekt. A jakmile se nám konečně s třicetiletým zpožděním podaří instalovat tu dlouhodobě slibovanou demokracii, můžeme pokračovat v dalším ozdravném procesu a odstraňování škod, které tady totalitní jednoprocentní samozvané stranické sekty napáchaly.

Obávám se, že jiné řešení v tomto feudálně-otrokářském režimu prostě navzdory tvrzení mainstreamové propagandy, fungovat nebude!!!! Cokoli jiného je jen lhaní-si do kapsy a ztráta času…..

 

Jan Mička