Jdi na obsah Jdi na menu

NOVÁ ŠANCE

 

NOVÁ ŠANCE

 

Když člověk sleduje mainstreamové zpravodajství, jakým je televize a velké internetové portály, nabude díky ze všech stran valící se agitaci, dojmu, že žijeme „šťastně“ v jakési prý „Demokracii“ a „pouze pár proruských a nedemokratických kverulantů“ má drzost to zpochybňovat.

 

Ovšem my, kteří pamatujeme časy předlistopadové a není možné nás tak snadno obelhat, vidíme, že se minulost zvláštním způsobem opakuje. Před převratem byly zmanipulované volby a u moci politické strany Komunistická a Lidová. Televize a ostatní média byla kontrolována režimem. Byla cenzura. Byli jsme ve Varšavské Smlouvě. Mladým lidem bylo ideologicky deformováno myšlení podle instrukcí z Moskvy. Dnes po třiceti letech jsme zpátky. Poslední parlamentní volby byly také zmanipulovány na poslední chvíli provedenými účelovými změnami, u moci jsou strany ODS a opět Lidová a pár jejich poslušných klonů. Hnojovize a velká média jsou opět pod kontrolou režimu. Opět je cenzura. Jsme v NATO. Mladým lidem, neznajícím minulost je opět deformováno myšlení podle instrukcí z Washingtonu.

 

Jako si Nacisté vychovávali zfanatizované Hitlerjugend, Komunisté mládež Gotwaldovu, tak si ODS TOP a spol. vychovávají své vlastní „Fialovy dvousvetry“.

 

Místo tisíce slov, je lepší podívat se na níže uvedený obrázek, z nějž je patrno, kam jsme se za čtvrtstoletí dostali. Bloudíme a jdeme v kruhu, zpátky na místo, z nějž jsme vyšli.

 

 

1.jpg

 

 

Jak jsme se vlastně dostali zpět do téhle žumpy, z níž jsme v roce 1989 s velkou

 

slávou vylezli? Abychom se dobrali merita věci, musíme POJMENOVAT VĚCI

 

PRAVÝMI JMÉNY bez ideologického balastu a propagandistických frází, jimiž nás

 

zahlcuje režim.

 

Těsně po druhé světové válce stovky a možná tisíce Nacistů v rámci operace „kancelářská sponka“ přeběhly do USA, kde pod slibem beztrestnosti začaly pracovat pro Ameriku. Na jejich základě byla založena CIA a Amerika začala ve velkém uplatňovat staré nacistické praktiky teroru, vyhrožování, manipulace, dezinformace po celém světě. Když chtěl prezident Kennedy nápravu stavu, temné síly tzv. Deep State a Nacistů ho zavraždily. Stejné síly zmanipulovaly volby v USA, aby odstranily neposlušného a nebezpečného Trumpa. A stejné síly chtějí zlikvidovat Rusko. Protože ale Nacistům je jasné, že Rusko v regulérní válce neporazí, rozhodli se rozeštvat bratrský sousední národ Ukrajinců aby se s Rusy vybíjeli navzájem. A tak USA zorganizovala násilný puč na Majdanu a když se východ Ukrajiny postavil proti, Kyjev zahájil jejich vyvražďování. Začali zabíjet své vlastní lidi. A když už USA chtěly na Ukrajinu (která měla být na základě dohod Bush-Gorbačov neutrální) navézt jaderné zbraně, spustilo Rusko vojenskou čistku neutralizace Nacistů, kteří na Ukrajině s podporou USA působili. Válka je vždy nejhorší možné řešení, ale tady jsou jednoznačně na vině Nacisté a Deep State kteří doufají, že se Rusko a Ukrajina navzájem vybijí. Pro Západ byli Slované vždy „odpad a podřadná rasa“. Na Hitlerově tažení Evropou to bylo jasně vidět. A co nedokázal Hitler, možná dokážou US maňásci Zelenský, Fiala a spol.

 

Kdybychom měli uvést analogii, bylo by to, jak kdyby USA svrhly prezidenta Zemana a když by se Morava postavila proti puči, začala by česká Praha na rozkaz Washingtonu Moravu ostřelovat a terorizovat. A když by nám přišli na pomoc sousední Slováci, byli by označeni za okupanty. Takže tak se věci mají.

 

Jak je vlastně možné, že tady máme fašistický režim, když se neustále v každé druhé větě zaklínáme mantrou „Demokracie“????

 

Krátké období, kdy jsme opravdu měli velkou šanci nastolit Demokracii, Svobodu, Neutralitu, pravdomluvná média a zdravou ekonomiku, bylo v letech 1990-1992.

 

Druhého října 1991 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní

Republiky přijalo zákon 424. Nás zajímají hlavně paragrafy tři a pět.

 

 

424

 

ZÁKON

ze dne 2. října 1991

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


 

§ 3

(1)

Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

(2)

Nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích. Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit.

(3)

Nikdo nesmí být omezován ve svých právech proto, že je členem strany a hnutí, že se účastní jejich činnosti nebo je podporuje anebo že stojí mimo ně.


 

 

§ 5

(1)

Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.

(2)

Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky.

(3)

Není povolena činnost stran a hnutí v ozbrojených silách a ozbrojených sborech․ Zvláštní zákony stanoví, ve kterých orgánech státu a místní samosprávy se činnost stran a hnutí rovněž nepovoluje.

(4)

Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích je nepřípustné.

 

 

Paragraf tři a pět v podstatě říkají že politické strany nesmějí omezovat práva a

 

svobody nestraníků, nesmějí vládnou a ukládat nestraníkům povinnosti. Jinými

 

slovy SOUČASNÝ SYSTÉM, KDY MALÉ SKUPINKY STRANÍKŮ TERORIZUJÍ

 

NESTRANÍKY, JE PROTIZÁKONNÝ A NEDEMOKRATICKÝ!!!!!!!

 

 

Abychom si udělali představu o problematice, opět malé jednoduché schéma.

 

Otrokáři 2%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otroci 98%

 

Ty dvě červené nuly zobrazují situaci, kdy pouhá dvě procenta straníků si nárokují

 

právo vládnout ve státě (sami sobě schválili imunitu a právo být zvoleni) a terorizují 98

 

procent nestraníků, kterým nařizují své zvrácené bludy, okrádají je a nyní je dokonce

 

chtějí nahnat do války. Porušují tak zákon 424 z října 1991, kdy nastolili fašistickou

 

totalitu, ovšem označují ji jako údajnou „demokracii“.

 

Skutečná Demokracie by byla kdyby v čele státu by byli volení zástupci v

 

nezmanipulovaných volbách, tito by byli BEZ IMUNITY A KONTROLOVATELNÍ

 

REFERENDEM podobným, jaké má demokratické Švýcarsko.

 

Svobodní Lidé 100%

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Takže znovu, OPAKUJI, první obrázek ukazuje situaci, kdy pouhé dvě procenta straníků

 

si neoprávněně a protizákonně uzurpují právo být voleni a upírají 98 procentům

 

svobodných lidí jejich práva a možnost kontroly. Mainstream to označuje jako údajnou

 

„demokracii“ ale ve skutečnosti je to otrokářský a feudální systém. Otroci mají plné

 

právo vzepřít se teroru otrokářů.

 

 

Druhý obrázek znázorňuje SKUTEČNOU DEMOKRACII, kdy 100 procent lidí ve státě má

 

právo být zvoleno do čela státu a mají možnost kontroly chodu státu institutem

 

Referenda. Politici jsou naši, námi placení zaměstnanci a musí podléhat naší kontrole.

 

 

V lednu 1993 stranická sekta ODS a HZDS zneužily důvěry a nevědomosti lidí, kdy

 

místo slibované Demokracie skrytě zavedly feudálně-otrokářský režim. (sebekriticky

 

přiznávám, že i já jsem tehdy naivně naletěl, byl jsem členem sekty ODS poněvadž

 

jsem to tehdy v neznalosti považoval za správnou vývojovou cestu. Až po pár letech

 

lupičství a totalitní svévole jsem pochopil že to je špatná a nedemokratická cesta).

 

Místo obnovení zemského zřízení, zrušeného Komunisty, naopak, přesně obráceně

 

totalitně bez Referenda rozbily zbytky Československa a začaly doslova a do písmene

 

masívně loupit a rabovat. Během třiceti let otrokářství v mrzáckém protektorátu

 

„českoňsko“ podřízeném Washingtonu v teroristickém spolku NATO, zmizel státní

 

majetek v hodnotě tří bilionů korun a vznikl státní dluh v hodnotě dvou bilionů korun.

 

Nyní nás dokonce tlačí do bratrské války s Ruskem na rozkaz říšského protektora z

 

USA. Je ironií, že otrokáři a lupiči z ODS se svými pohůnky z jiných stran kteří zavinili

 

krádeže a demolice státu a potlačují přes třicet let všemožné projevy Demokracie,

 

mluví o špatném stavu státu a „nutnosti šetřit“. V jejich podání má toto tvrzení stejnou

 

hodnotu jako kdyby Esesáci z Osvětimi poučovali svět o „nutnosti chránit lidská práva

 

Židů“. Zvláště humorné jsou jejich snahy okrást důchodce o tisíc korun (protože už

 

není kde brát, vše ostatní modrá chátra a její poskoci zničili a rozkradli). Zajímavé je, že

 

na jednu stranu chtějí brát důchodcům, ale na straně druhé si zvyšují vlastní platy kdy

 

příkladně Fialový vysílač signálů, senátní Tchaiwanec a sněmovní soudružka

 

Dvousvetrová si zvednou platy o 31 000kč na 274 800kč. Druhým kázat o šetření

 

, olupovat je, kde se dá, ale že by sami šli příkladem, to ne, co? Co kdyby to udělali

 

třeba jako jimi nenáviděný Andrej Babiš, který svůj plat posílal na charitu????

 

Nedělejme si iluze, historie se stále opakuje. Protektorát „česko“ je v rozkladu,

 

poněvadž jeho zámořský páníček končí. Když byla první světová válka, Rakousko-

 

Uhersko zaniklo a vzniklo Masarykovo Československo složené z Čech, Moravy, Slezska,

 

Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny.

 

 

Když byla druhá světová válka, Třetí říše padla a protektorát Čechy a Morava skončily

 

a obnovilo se, aspoň zpočátku, Masarykovo Československo se zeměmi Českou,

 

MoravskoSlezskou a Slovenskou (než to Komunisté zničili).

 

 

I teď válka skončí a říše Deep State se zhroutí a s ní i protektorát „českoňsko“.

 

 

Buďme připraveni na troskách vytvořit něco nového a zdravého například obnovenou

 

zemi MoravskoSlezskou se švýcarským demokratickým systémem, zdravou

 

ekonomikou a vojenskou neutralitou. Pokud se k nám Češi a Slováci budou chtít

 

připojit, pak ano, jsou vítáni, ale za podmínky rovnoprávného partnerství všech zemi a

 

respektování Referendové Demokracie a principu Neutrality. Můžeme se jmenovat

 

třeba CENTROSLAVIA.

 

 

Pokud by se k nám Češi a Slováci nechtěli za těchto podmínek připojit, můžeme

 

existovat třeba sami, anebo se připojit k sousednímu neutrálnímu Rakousku. Bohužel

 

Švýcarsko s námi nesousedí.

 

 

BUĎME PŘIPRAVENI!!!!!

 

 

Nenechme si svou šanci ukrást, jako v roce 1949 rudými Komunisty a v roce 1993

 

modrými Fašisty.

 

 

Připravujme obnovu země Moravskoslezské (případně CENTROSLAVIE) na

 

demokratickém základě, KDE VŠICHNI LIDÉ BUDOU SVOBODNI, BUDOU SAMI

 

VLÁDNOUT SVÉ ZEMI a zločinné stranické mafie budou podrobeny přísné kontrole.

 

 

                                                                                                                                                                                    Jan Mička